ĐẾN VỚI NHA KHOA QUANG HƯNG TRONG THÁNG 

                Trồng Răng IMPLANT  

                  CHỈ TỪ 8.8 TRIỆU 

             Đã bao gồm tất cả chi phí 

                Trả góp 0%